Algemene informatie

 Wilt u één van onze vieringen  in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124, bezoeken?
Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u de anderhalve meter in acht te nemen.

 

**     **    ***

SOT  (Er zijn momenteel geen berichten)

Secretariaat:                                              Telefoon: 013-5352173

Kardinaal Alfrinkstraat 3                                                                        IBAN: NL87INGB0001047121

5046 HS Tilburg                                                                               e-mail: stichting.sot@home.nl