Algemene informatie

Op zondagavond, 22 december, hielden we onze jaarlijkse Kerstviering in de Petrus Donderskerk. Het was dit jaar een druk maar vooral ook een sfeervol gebeuren. Dank aan ons koor Pramisi en iedereen die deze viering tot een mooi gebeuren heeft gemaakt.

Intussen zijn we het nieuwe jaar 2020 begonnen. We wensen iedereen van harte een gezegend nieuwjaar toe.

Ook in 2020 blijven we op de tweede zondag van de maand samenkomen in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat om 11.00 uur voor de eucharistieviering.

Noteer alvast dat we op donderdag 26 maart om 18.00 uur onze vastenmaaltijd houden in het Parochiecentrum aan de Hoefstraat.

Dit jaar valt onze maandelijkse eucharistieviering op Eerste Paasdag. We hopen dat velen van u aanwezig zijn op deze Eerste Paasdag in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat.

Op zaterdag 25 april komen vertegenwoordigers vanuit Surinaamse parochies in Nederland bij elkaar voor de jaarlijkse ontmoeting. Dit jaar is dit in Tilburg.

**     **    ***

Secretariaat:                                              Telefoon: 013-5352173

Kardinaal Alfrinkstraat 3                                                                        IBAN: NL87INGB0001047121

5046 HS Tilburg                                                                               e-mail: stichting.sot@home.nl

 Momenteel zijn er geen berichten vanuit het SOT