Algemene informatie

In verband met de maatregelen rondom het Corona virus wordt er dit jaar geen vastenmaaltijd gehouden en kunnen we niet met de parochiegemeenschap van Petrus Donders (Petrus Donderskerk) samenkomen op Eerste Paasdag en op de tweede zondag in mei: Moederdag. Nadere berichten volgen.

Ook de bijeenkomst met de andere Surinaamse parochies in Tilburg gaat dit jaar niet door.

Corona virus

Heel onze wereldgemeenschap is getroffen door het Corona virus.  Deze pandemie heeft elk systeem kunnen veranderen, elk programma kunnen veranderen, elk type activiteit kunnen opschorten en het leven van zoveel mensen kunnen afsnijden. Het is een moeilijke tijd, maar het kan ons in staat stellen om te stoppen en te luisteren naar God en de roeping van zijn missie. Dit is wat we in onze liturgische samenkomsten zo vaak hebben voorgesteld: dat we de tijd nemen om te luisteren naar de realiteit waarin we leven. Het is een tijd om te doen wat Maria te Kana zei: “Doe wat hij je zegt”. Het is een tijd om persoonlijk en collectief te onderscheiden wat deze realiteit zegt over ons allen.

De verspreiding en de effecten van het virus herinneren ons eraan hoe kwetsbaar we zijn.

We zijn ons er allemaal van bewust dat deze pandemie op elk continent de crisis die we nu al meemaken nog zal verergeren.  Zelfs in de ontwikkelde landen zal het een impact hebben die we nog niet kunnen meten, de impact in de ontwikkelingslanden zal nog erger zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat de armsten, de werklozen, de vluchtelingen, de migranten, de daklozen, enz. het zwaarst getroffen zullen worden.

Deze pandemie maakt ons ervan bewust dat de tijd is gekomen – want er is geen andere tijd – om onze medemenselijkheid en solidariteit te versterken. Het is een geschikt moment om in de praktijk te brengen wat we al zo lang weten: dat we één geheel zijn, dat we één Lichaam zijn. Het is een tijd om één lichaam te zijn in Christus en in zijn Zending.

Het is een tijd om voor elkaar te zorgen. Ook als christelijke Surinamers moeten we deze tijd gebruiken om te groeien in geloof en in de essentiële elementen van ons leven als christen: barmhartigheid, mededogen en toewijding om het leven en de gerechtigheid te verdedigen. Een tijd om Gods liefde te tonen aan alle mensen van God; aan alle slachtoffers.

In alle landen wordt voorgesteld om mensen ‘op te sluiten’, in quarantaine te plaatsen, te isoleren of thuis te blijven om het virus in te dammen. Laten we deze tijd van ‘opsluiting’ gebruiken om ons te herinneren en na te denken over veel van onze acties. Misschien kunnen we in deze moeilijke tijd onze eenheid en ons gemeenschapsleven creëren en versterken.

Trouwens. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe in alle delen van de wereld zo’n creativiteit wordt getoond in het blijven begeleiden van Gods volk door middel van digitale media.  Velen van ons zijn begonnen met het begeleiden van anderen en het vieren van de eucharistieviering online of via sociale media zoals Facebook Live.  Ik moedig ons allen aan om dicht bij het volk van God te blijven, natuurlijk doen we dat in overeenstemming met de richtlijnen van de burgerlijke, gezondheids- en religieuze autoriteiten. In feite moeten we voorzichtig en kritisch zijn over de informatie die is gedeeld, elke valse informatie kan onnodige paniek veroorzaken die meer verwoestende gevolgen kan hebben dan het virus zelf.  De mensheid en ons gemeenschappelijk huis (integrale ecologie) moeten centraal blijven staan in ons denken en doen.

Zorg voor uzelf en uw naasten. Mogen we verenigd blijven in gebed en onze zegeningen voor iedereen.

Pater Theo te Wierik, msc


**     **    ***

Secretariaat:                                              Telefoon: 013-5352173

Kardinaal Alfrinkstraat 3                                                                        IBAN: NL87INGB0001047121

5046 HS Tilburg                                                                               e-mail: stichting.sot@home.nl

 Momenteel zijn er geen berichten vanuit het SOT