Algemene informatie

Waar staan we voor?

Wij geloven dat een geloofsgemeenschap er werkelijk toe doet!  Daarom willen wij, als christelijke Surinamers in Tilburg en omstreken, samen een open gemeenschap zijn waarin plaats is voor iedereen die de weg van Jezus van Nazareth  – de Christus -, wil volgen. Op zijn weg willen wij respectvol met elke mens omgaan, ongeacht wie de ander is.

Op onze site vindt u alle informatie over de vieringen en bijeenkomsten en wij hopen u ook te informeren over actuele onderwerpen die direct en indirect met onze christelijke (Surinaamse) traditie te maken hebben.

Wij willen geen aparte groep binnen de christenen in Tilburg of binnen de samenleving in Nederland vormen omdat wij ons verbonden weten met iedereen in ons land.

Wel hechten wij er waarde aan om onze ‘roots’ niet los te laten en daarom komen wij maandelijks, op de tweede zondag van de maand om 11.00 uur, graag samen in de Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat. Iedereen is daarbij van harte welkom! Na afloop van de dienst is er koffie en fris en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Werkgroep Christelijke Surinamers